Střípky z 9. ročníku výstavy

Představujeme vám jednu z prací, kterou můžete zhlédnout na výstavě v Muzeu krajky.

Šárka VÁVROVÁ – STROM

“ Strom života, strom poznání, strom zapomnění, strom pokušení, strom naší první lásky. Kolik přívlastků lidé stromům dali. Stromy jsou přirozenou součástí našeho života – zatím. Už bezpočtukrát měly namále, naposled nedávno, kdy kůrovec zničil miliony stromů. Příroda je však mocná, a když jí všichni pomůžeme…. “ Tenhle krásný strom je až z východních Čech, z města Žamberk. Do soutěže ho poslaly autorka ŠÁRKA VÁVROVÁ a její lektorka Mgr. Pavla Trojanová.

Přijďte se podívat.

text: Ing. Milan Mizera

Obrázek měsíce května

Děvčata z kroužku paličkování při Základní škole Plzeň – Litice

Mladé krajkářky z různých koutů naší vlasti už začínají posílat své práce do již devátého ročníku soutěže krajkářek do 16 let věku, pořádané Muzeem krajky v Prachaticích. Soutěže se  pravidelně účastní na padesát krajkářek. Některé paličkují doma, mnohdy za odborného vedení svých maminek či babiček. Větší část účastnic však každý rok představují týmy kroužků paličkování při základních školách, Domů dětí a mládeže či jiných organizací.  Jejich práce hodnotí všichni návštěvníci muzea, pro které volba těch nejlepších není nikdy snadná, o čemž svědčí zápisy v  knize návštěv.

Na snímku pózují děvčata z kroužku paličkování při Základní škole Plzeň – Litice. Dlouholetá vedoucí, paní Raunerová má velký podíl na tom, že se v této oblasti udržují a rozvíjí znalosti tohoto krásného lidově uměleckého řemesla.

Pracovníci Muzea krajky Prachatice se už, jistě spolu s pravidelnými návštěvníky muzea, těší na kreace, které nejen krajkářky z obrázku měsíce, vytvořily na letošní zadání soutěže: Pásková krajka, třeba trochu jinak.

Poznámka: všechny zájemkyně a zájemce o účast v soutěži si dovolujeme upozornit, že uzávěrka letošního ročníku je již 31. května. Soutěž potrvá do 17. září.

Těšíme se na vás

Milan Mizera, Muzeum krajky Prachatice

Zahájení sezóny

V pondělí 1.5.2023 jsme vstoupili již do 25. sezóny. Muzeum bude pro návštěvníky otevřeno až do 30. září podle pravidelné provozní doby a i na objednání. Těšíme se na vaši návštěvu.

Muzeum krajky vystavuje ve Vimperku

Přestože výstavní sezóna hlavní expozice Muzea krajky v Prachaticích je již uzavřena, ještě i v říjnu a listopadu se můžete potěšit pohledem na krásu paličkované krajky v nedalekém Vimperku. Výstavu „Kouzelný svět paličkované krajky“, kterou pro vás Muzeum krajky připravilo ve spolupráci s klubem mladých krajkářek ze Základní školy v Malšicích, můžete shlédnout v Městské knihovně ve Vimperku do 30.11.2022. V rámci doprovodného programu je již na tento čtvrtek, 20.10.2022, připraven workshop s ukázkou a výukou paličkování.

8. ročník soutěžní výstavy pro mladé krajkáře a krajkářky má již své vítěze

Vyhodnocení 8. ročníku soutěžních prací mladých krajkářek.

Letošní, již 8. ročník soutěže mladých krajkářek, jehož tématem „Z mé nejmilejší pohádky“, pořádající Muzeum krajky v Prachaticích reagovalo na dobu covidovou.  Mladé krajkářky nemohly pracovat v kroužcích, pod bedlivým dohledem lektorek, jak byly dosud zvyklé, o to víc musely zapojit svou fantazii a uplatnit ve své soutěžní práci vše, co se dosud naučily.

Je podivuhodné, jak si s daným tématem všichni poradili (soutěže se zúčastnil i jeden chlapec a to ryze „mužským“ tématem „autíčko s červeným srdíčkem“). Pamětní kniha výstavy jiskří superlativy. Každý z těch mnoha návštěvníků si na těch rozkošných paličkovaných obrázcích našel tu „svou“ pohádku, kterou uchovává v podvědomí jako nezapomenutelnou vzpomínku na své dětství.

Celkem se v tom letošním ročníku představilo 42 autorů z různých koutů naší vlasti. Znovu se ukázalo, že paličkování zůstává v oblibě i té nejmladší generace. Bohužel, děti paličkují tam, kde mají učitele bez něhož je učení tomuto „uměleckému řemeslu“ prakticky, zejména v dětském věku, nemožné.

Naše poděkování patří proto všem lektorkám a učitelkám paličkování v celé republice, bez ohledu na to, zda se jejich žáci soutěže vypisované už osmým rokem Muzeem paličkování v Prachaticích zúčastní či nikoliv. Všechny ty ženy, předávající své znalosti, věnující svůj čas a um mladé generaci krajkářek, zaslouží poděkování. Pomáhají uchovat více než čtyři sta let dlouhou tradici paličkování v naší zemi. Díky nim vyrůstají nové šikovné a talentované návrhářky a tvůrkyně krajek, získávající nejvyšší ocenění na mnoha světových výstavách a soutěžích. Děkujeme vám všem.

A teď zpět k právě uzavřeném 8. ročníku soutěže Muzea krajky Prachatice. Jak již bylo uvedeno, ocenění získávají všechny zaslané práce. Ocenění za um, za péči při zpracování, za výběr námětu. Návštěvníci muzea na první místo vybrali  Vílu Amálku, práci 13tileté Kateřiny Kárníkové, druhé místo zaujala rovněž 13tiletá Kristýna Toufarová se svou Makovou panenkou. Jako třetí se umístila devítiletá Dasa Mocarko se svojí Aladinovou lampou.

Všichni účastníci soutěže obdrží Diplom, který si za svůj um a píli jistě plně zaslouží. Představitelé Muzea krajky v Prachaticích děkují všem zúčastněným, jejích učitelkám a lektorkám, ale také všem těm, kteří se v zastřešujících organizacích, hlavně ve školách, o jejich výuku a účast v soutěži zasloužili.

Společně s poděkováním je třeba již dnes avizovat, že Muzeum krajky v Prachaticích   zanedlouho vyhlásí 9. ročník soutěže mladých krajkářek, tentokrát na téma „Pásková krajka, třeba i trochu jinak.“Už teď se těšíme na hojnou účast.

Z Prachatického muzea zdraví

Ing. Milan Mizera – spoluzakladatel Muzea a Ing. Martina Vakočová

Oceněné práce – hlasování návštěvníků muzea:

  1. místo – Kateřina Kárníková, 13 let – Víla Amálka
  2. místo – Kristýna Toufarová, 13 let – Maková panenka
  3. místo – Dasa Mocarko, 9 let – Aladinova lampa