Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže

V sobotu 16.září 2017, u příležitosti akce Zažít Prachatice jinak, byly za přítomnosti veřejnosti slavnostně vyhlášeny výsledky 3. ročníku soutěže mladých krajkářek do 16 let, pořádané Muzeem krajky Prachatice.

Z prací, které postoupily do závěrečného kola byly oceněny:

 A.   Ceny odborné poroty, složené z lektorek vzdělávacího spolku uměleckých řemesel Praha a zástupce Muzea krajky:
         1. cena   Klára Prchlíková                   (11 let)
         2. cena   Barbora Prošková                (12 let)
         3. cena   Kateřina Lofflerová              (8   let)
  B.   Ceny návštěvníků muzea:
         1. cena   Kateřina Lofflerová              (8   let)
         2. cena   Klára Prchlíková                   (11 let)
         3. cena   Tereza Hnátová                    (10 let)
Diplomy a věcné ceny vítězkám, jakož i čestná uznání všem soutěžícím, budou předány do konce října na základě individuální dohody.
Zároveň s vyhlášením výsledků letošní soutěže bylo vyhlášeno téma soutěže na rok 2018, kterým je: KYTIČKA K SVÁTKU
Rámcové podmínky soutěže se nemění. Uzávěrka přihlášek: 15. května 2018. Podrobné podmínky budou zveřejněny na internetových stránkách Muzea krajky Prachatice v příštích dnech (www.krajkaprachatice.cz).
Pracovníci muzea tímto děkují všem soutěžícím a jejich odborným vedoucím za účast v soutěži a těší se na spolupráci při pořádání příštího ročníku.
Na přání návštěvníků byla výstava prodloužena a všechny vystavené práce si můžete prohlédnout ve výstavním sále muzea do 1.10.2017.
Fotografie z výstavy uveřejníme po jejím zakončení.

Výstava soutěžních prací „Paličkovaná gotika“ v Blovicích

Ve čtvrtek 21.dubna se zástupci Muzea krajky v Prachaticích zúčastnili vernisáže výstavy paličkované krajky v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích. Na výstavě jsou prezentovány práce dětí z kroužku při 26. ZŠ v Plzni – Liticích, které byly připraveny pro naši loňskou soutěžní výstavu. Výstava v Blovicích pod názvem Paličkovaná krajka – procházka s Karlem IV. potrvá do konce záři 2017. Během vernisáže se zástupci obou muzeí dohodli, že budou rádi pokračovat ve spolupráci v podobném duchu i v dalších letech.

 

Konec sezóny

Milí návštěvníci, dne 30. září jsme zakončili letošní turistickou sezónu. Muzeum bude opět pravidelně otevřeno od května 2017. (Pro skupiny můžeme však zajistit prohlídku na objednávku i v zimě, pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.)
Těšíme se na setkání s vámi.