Obrázek měsíce května

Děvčata z kroužku paličkování při Základní škole Plzeň – Litice

Mladé krajkářky z různých koutů naší vlasti už začínají posílat své práce do již devátého ročníku soutěže krajkářek do 16 let věku, pořádané Muzeem krajky v Prachaticích. Soutěže se  pravidelně účastní na padesát krajkářek. Některé paličkují doma, mnohdy za odborného vedení svých maminek či babiček. Větší část účastnic však každý rok představují týmy kroužků paličkování při základních školách, Domů dětí a mládeže či jiných organizací.  Jejich práce hodnotí všichni návštěvníci muzea, pro které volba těch nejlepších není nikdy snadná, o čemž svědčí zápisy v  knize návštěv.

Na snímku pózují děvčata z kroužku paličkování při Základní škole Plzeň – Litice. Dlouholetá vedoucí, paní Raunerová má velký podíl na tom, že se v této oblasti udržují a rozvíjí znalosti tohoto krásného lidově uměleckého řemesla.

Pracovníci Muzea krajky Prachatice se už, jistě spolu s pravidelnými návštěvníky muzea, těší na kreace, které nejen krajkářky z obrázku měsíce, vytvořily na letošní zadání soutěže: Pásková krajka, třeba trochu jinak.

Poznámka: všechny zájemkyně a zájemce o účast v soutěži si dovolujeme upozornit, že uzávěrka letošního ročníku je již 31. května. Soutěž potrvá do 17. září.

Těšíme se na vás

Milan Mizera, Muzeum krajky Prachatice