Výstava 2020 – Pásková krajka bílá a barevná

Ve výstavní síni muzea si můžete prohlédnout krásné práce mladých výtvarníků a výtvarnic. Letošní téma představuje krajku páskovou, která společně se složitější krajkou vláčkovou byla v minulých dobách nosným prvkem krajkářského řemesla. Přijďte obdivovat um dětí a studentů a dát svůj hlas, některé z prací – ať již nejzdařilejší, nejnápaditějším, nejtradičnější, nejpracnější, nejlíbivější. Výstavu si můžete prohlédnout v rámci prohlídky muzea nebo i samostatně (v tomto případě za symbolické vstupné 15,- Kč).