Výsledky 6. ročníku soutěže pro mladé krajkářky a krajkáře

List z mého vzorníčku – 6. ročník soutěže pro mládež – 2020

A jak dopadl letošní ročník soutěže pro mladé tvůrce?

Výstava soutěžních prací ve výstavním salonku muzea byla slavnostně ukončena u příležitosti Muzejní noci v pátek 25. září 2020. Soutěž, a tím i výstava soutěžních prací byla ovlivněna situací spojenou s propuknutím epidemie Covid-19. Přesto do soutěže bylo zasláno dvacet šest prací mladých tvůrců. Znovu se ukázalo, jak velký význam má vedení lektorek krajkářských kurzů.  Soutěžící (z nichž některé se soutěže zúčastňují opakovaně již několik let) se tak postupně stávají členy velké rodiny nové generace krajkářek a krajkářů. O některých z nich jistě v příštích letech uslyšíme v souvislosti s jejich autorskou tvorbou. 

Výstava soutěžních prací, probíhající po celou výstavní sezónu muzea, se setkala s mimořádným zájmem a obdivem  návštěvníků.

Cena diváků:

  1. místo  – Eliška Balková, 14 let
  2. místo – Sára Bartoňová, 11 let
  3. místo – Klára Nováková, 15 let

Návštěvníci ocenili zejména precizní provedení práce, její barevnost a líbivost. V tomto smyslu je to i vítězství Mistra Zdeňka Doležala, který je autorsky podepsán pod řadou podvinků.

Cena poroty:

Eliška Kaščáková, 14 let

Porotci na prvé místo zařadili práci čtrnáctileté Elišky Kaščákové, která ze všech soutěžících nejvíce kladla důraz na klasické pojetí zadání. Její bílé páskové krajky, vzájemně napojené do rohů, byly jak vystřižené z krajkových kreací prvorepublikových krajkářek.

Další ceny, vybrané losem, zohledňují skutečnost, jak nespravedlivé a demotivující by bylo posuzovat z odborného hlediska výtvory krajkářek učících se prvním rokem s těmi, které již paličkují šest i více let. V této kategorii ocenění získaly:

Vylosovaní výherci:

  • Kateřina Kárníková, 11 let
  • Sofie Laštovková, 11 let
  • Laura Vlková, 13 let

Za bezpříkladně dobrou spolupráci pořadatelé děkují vedoucím dvou dětských  kolektivů, paní Lence Raunerové a paní Markétě Prchlíkové. Tyto lektorky svou trpělivou prací napomohly vykročit do nádherného světa paličkování již celé řadě dětí I dospělých.

Výstava byla dokumentována a její slavnostní vyhodnocení bude součástí videa, pořízeného u příležitosti prachatické Muzejní noci.

Ceny do soutěže věnovalo Muzeum krajky Prachatice, časopis Paličkování a firma Barkonia s.r.o. Ceny budou účastníkům zaslány do konce měsíce října.

Muzeum Krajky Prachatice již dnes připravuje 7. ročník soutěže, tentokrát na téma, které osloví všechny mladé, i ty úplně začínající krajkářky. Podmínky soutěže budou zveřejněny do konce října na webových stránkách muzea.