Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže

V sobotu 16.září 2017, u příležitosti akce Zažít Prachatice jinak, byly za přítomnosti veřejnosti slavnostně vyhlášeny výsledky 3. ročníku soutěže mladých krajkářek do 16 let, pořádané Muzeem krajky Prachatice.

Z prací, které postoupily do závěrečného kola byly oceněny:

 A.   Ceny odborné poroty, složené z lektorek vzdělávacího spolku uměleckých řemesel Praha a zástupce Muzea krajky:
         1. cena   Klára Prchlíková                   (11 let)
         2. cena   Barbora Prošková                (12 let)
         3. cena   Kateřina Lofflerová              (8   let)
  B.   Ceny návštěvníků muzea:
         1. cena   Kateřina Lofflerová              (8   let)
         2. cena   Klára Prchlíková                   (11 let)
         3. cena   Tereza Hnátová                    (10 let)
Diplomy a věcné ceny vítězkám, jakož i čestná uznání všem soutěžícím, budou předány do konce října na základě individuální dohody.
Zároveň s vyhlášením výsledků letošní soutěže bylo vyhlášeno téma soutěže na rok 2018, kterým je: KYTIČKA K SVÁTKU
Rámcové podmínky soutěže se nemění. Uzávěrka přihlášek: 15. května 2018. Podrobné podmínky budou zveřejněny na internetových stránkách Muzea krajky Prachatice v příštích dnech (www.krajkaprachatice.cz).
Pracovníci muzea tímto děkují všem soutěžícím a jejich odborným vedoucím za účast v soutěži a těší se na spolupráci při pořádání příštího ročníku.
Na přání návštěvníků byla výstava prodloužena a všechny vystavené práce si můžete prohlédnout ve výstavním sále muzea do 1.10.2017.
Fotografie z výstavy uveřejníme po jejím zakončení.